Tjenester

Kapitalinnhenting Masterclass

I kurset vårt Kapitalinnhenting Masterclass gir vi  deg en steg for steg metode for å effektivt og treffsikkert hente kapital selv.

Du vil få instruksjonene og verktøyene du trenger og får en dyptgående innføring i hvordan du forbereder deg, pitcher som en profesjonell, unngår de vanligste fallgruvene og maksimerer output i møte med investorer.

Hvem er kurset for?

 • Studenter

  Kurset passer for studenter som går på en skole, høyskole elleruniversitet. Det er ikke alle som studerer som vil begynne i en 8-16jobb. Dagens studenter ønsker også å bli startup-gründere.  

 • Gründere

  En gründer er en person som har en ide og starter sitt eget selskap. En gründer er ofte den personen som kom opp med forretningsideen.

 • Startups

  En startup er ofte unge selskaper som ble etablert for å utvikle etunikt produkt eller tjeneste. De har ofte store ambisjoner, erinnovative og ønsker å løse et problem ved det produktet ellertjenesten de tilbyr.

 • Bedrifter

  Det finnes veldig mange selskaper som driftes bra, men trengerkapital for å vokse. I mange tilfeller så bruker de ofte en bankeller finanshus til å hente kapitalen de trenger. Dette er eneffektiv måte, men bedrifter kan også gjøre denne jobben selv.

Hva får du tilgang til?

 • Over 10 timer av materiale

  Kurset er delt opp i 6 faser, og hver fase har ulike arbeidsoppgaverdu skal fullføre. Det er også lagt til flere bonusseksjoner. Du villære alt fra hvordan du lager en kapitalstrategi, hvilke dokumenterdu trenger før du skal hente kapital, hva investorer er opptatt av,hvordan du finner de riktige investorene, til hvordan du booker,gjennomfører møter og closer.

 • Regelmessige Q&A

  I hele kursperioden gjennomfører vi regelmessige video-møte der jeghjelper deg med det du ønsker, besvarer spørsmål og drøfter uliketema.

 • 2 års tilgang

  En startup er ofte unge selskaper som ble etablert for å utvikle etunikt produkt eller tjeneste. De har ofte store ambisjoner, erinnovative og ønsker å løse et problem ved det produktet ellertjenesten de tilbyr.

 • Bedrifter

  Du vil ha tilgang til alt kursportalen i to år, så du kan ta kurseti det tempoet som passer for deg.

 • Event

  En gang i året vil Kapitalkurs invitere deltagere,samarbeidspartnere og spennede foredragsholdere til et stort event.Dette skal være en arena der vi kan bli bedre kjent og kan motivereog inspirere hverandre.

 • Community

  Som deltager får du eksklusiv tilgang til vår lukkedeFacebook-gruppe. Dette er en bra plass å dele erfaringer, stillespørsmål og bli bedre kjent.

 • Intervjuer

  Du vil få tilgang til vårt bibliotek av intervjuer med andrestartup-gründere, investorer og samarbeidspartnere.

Hva skal vi gå igjennom?

Kurset er et komplett kurs for deg som ønsker å hente kapital tildin ide eller startup. Med mer enn 10 timer med  video med konkreteoppgaver, som du må gjennomføre I tillegg vil du ha tilgang tilmaler og sjekklister som forenkler prosesser for deg.

Fase 1: Lag en Kapitalstrategi

 • Hvorfor henter du kapital?
 • Hvem skal du hente kapitalen fra?
 • Hvor mye kapital skal du hente?
 • Når skal du hente denne kapitalen
 • Hvordan skal du hente denne kapitalen?

Fase 2: Hvordan lage en presentasjon eller pitch deck?

 • Problem
 • Løsning
 • Marked og mulighet
 • Din historie
 • Forretningsmodellen
 • USP`er / Unique Selling Point
 • Konkurrenter
 • Salgstrategi
 • Visjon
 • Team
 • Finansiell informasjon

Fase 3: Ha orden i alle dokumenter

 • Regnskap
 • Presentasjon eller pitch deck
 • Notater til presentasjon
 • Fortrolighetsavtale
 • One-pager
 • Elevator pitch
 • Ringe script
 • Notat for å takle innvendinger
 • Notat for å stille gode spørsmål
 • Closing strategier
 • Immaterielle rettigheter
 • Avtaler av betydning

Fase 4: Hva investorer er opptatt av før de investerer?

 • Lidenskapelige gründere som går all-in
 • Sterk team som samarbeider bra
 • Aksjonærstruktur
 • Hvorfor henter du kapital?
 • En solid forretningsplan
 • En forretningsmulighet med vekstpotensial
 • X-faktor eller en unik ide
 • Exit strategi

Fase 5: Investorliste

 • Mål og target
 • Ditt nettverk
 • Hvor mange investorer?
 • Hvilke investorer?
 • Investorliste
 • Hva bør du ha med av informasjon?
 • Hvor finner du investorene?

Fase 6: Booke og gjennomfør møter

 • Bli bedre å presentere
 • Hvordan kontakte 100 potensielle investorer
 • Tips for å ringe kalde telefoner
 • Book møter og videomøter
 • Hvordan hente kapital i første møte?

Fase 7: Oppfølging og closing strategier

 • Alternative oppfølgingstrategier
 • Forberedelser før en close
 • Hvordan close investoren?
 • Hva skjer etter du har hentet kapital

Fase 8: Innovasjon Norge

 • Om Innovasjon Norge
 • Aktuelle finansieringsordninger for oppstartsbedrifter
 • 10 steg til en effektiv søknadsprosess
 • Søknadsprosessen kommersialiseringstilskudd

Bonusmateriale - intervjuer

 • Intervju med administrerende direktør i Ownersroom, Knut Stålen
 • Intervju med Norges beste møtebooker Martin Da Veiga
 • Intervju med daglig leder i Dealflow, Stine Sofie Gridheim

Hva vil du lære?

 • Hvordan lager du en kapitalstrategi?
 • Hvordan lager du et oppstartsbudsjett?
 • Hva er balanse og resultat i et regnskap?
 • Hvordan lager du en fortrolighetsavtale?
 • Hvordan finner du potensielle investorer?
 • Hvordan du lager du en perfekt pitch deck?
 • Hvordan lager du en one-pager?
 • Hvordan formidle din elevator pitch?
 • Hvordan lager du et ringescript som skaper interesse?
 • Hvordan beskytter du ditt varemerke og produkt?
 • Hvordan takler innvendinger fra investorer?
 • Hva er viktig for en investor før de investerer?
 • Hvordan bruker du nettverket år du skal hente kapital?
 • Hvordan du lager en investorliste?
 • Hvor mange investorer bør du kontakte?
 • Hva som skal til for å lykkes med å booke avtaler med potensielle investorer?
 • Hvordan forberede deg å ringe kalde telefoner?
 • Hva er viktig før et møte eller videomøte?
 • Hvordan gjennomføre det perfekte møte eller videomøte?
 • Hvordan følger du opp en investor?
 • Hvilke closingstrategier bør du benytte deg av?
 • Hvordan closer du en investor?
 • Hvordan du får tilskudd og støtte fra Innovasjon Norge?
 • Steg for steg hva som skjer etter du har hentet kapital?
 • Hvorfor bruke crowfunding når du skal hente kapital?