Frode Øvrevik

Frode Øvrevik

Design

Frode Øvrevik er Kapitalkurs sin kursmentor. Han har arbeidet innenfor finansiell sektor i nesten 18 år,og har vært en av de beste innenfor sitt felt. Frode sin spesialkompetanse har vært å hente kapital og forvalte kapital.

About

Frode Øvrevik

Frode Øvrevik er Kapitalkurs sin kursmentor. Han har arbeidet innenfor finansiell sektor i nesten 18 år,og har vært en av de beste innenfor sitt felt. Frode sin spesialkompetanse har vært å hente kapital og forvalte kapital.